Sáb 09 DEZ
Teatro Bangu Shopping
Sáb 23 DEZ
Teatro Opus Frei Caneca
Dom 10 DEZ
Teatro Bradesco
Sáb 27
Sáb 24
JANFEV
Teatro Opus Frei Caneca
Dom 10 DEZ
Teatro Bangu Shopping
Sáb 27 JAN
Theatro Via Sul Fortaleza